Telefonisch afspreken
Wij verzoeken u voor 11 uur 's morgens te bellen naar (0318) 61 35 15 om een afspraak te maken voor diezelfde dag. Voor het maken van een afspraak op een andere dag mag u ook op andere tijden bellen.
De assistente zal u een aantal vragen stellen om zo goed mogelijk te kunnen bepalen op welke termijn de afspraak moet worden gepland. Door de assistente wordt dan 10 minuten gereserveerd.
Heeft u meerdere klachten, meldt u dit dan aan de assistente. Er wordt dan een langere afspraak voor u gemaakt. Duurt een consult langer dan voorzien, dan kan de arts u vragen een nieuwe afspraak te maken.

Geen telefonisch spreekuur
Er bestaat geen apart telefonisch spreekuur.
Als u een vraag heeft voor één van de artsen dan kunt u dit ´s morgens doorgeven aan de assistente. U wordt dan diezelfde dag teruggebeld.

Niet verschijnen op afspraak
Helaas komt het vaak voor dat mensen niet op de afspraak verschijnen. Dit is vervelend. Het gaat namelijk ten koste van de beschikbare afspraken. Mensen die graag naar de dokter willen moeten langer wachten dan noodzakelijk.

Wij willen dit graag veranderen, maar daarvoor is uw hulp van groot belang. Als u verhinderd bent op het afgesproken tijdstip verzoeken wij u dit tenminste 24 uur van tevoren te laten weten. Dan blijft de plaats beschikbaar voor anderen. Mocht dat een keer misgaan, dan hebben wij daar natuurlijk begrip voor. Wij hopen en verwachten echter dat u zich hiervoor in wilt zetten.

Bij het niet verschijnen op de afspraak zonder bericht ontvangt u een rekening van € 10,00. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen. Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij uiteraard alle begrip voor.