Nederlands Huisartsen Genootschap
In juni 2012 zijn wij door het Nederlands Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke vereniging voor huisartsen in Nederland, voor het eerst geaccrediteerd. Ook in 2016 zijn wij weer geslaagd voor onze accreditatie.
De accreditatie betekent dat onze praktijk voldoet aan de eisen die door de NHG zijn geformuleerd op het gebied van medicatieveiligheid, kwaliteit van zorg, hygiëne en werkomstandigheden.

Download hieronder onze 3-jaarlijkse patiëntenenquête: