Verwijsbrieven en verklaringen
Verwijsbrieven
De meeste verwijzingen naar het ziekenhuis Gelderse Vallei zullen door uw huisarts digitaal worden verstuurd. U ontvangt dan een afspraaknummer waarmee u de afspraak in het ziekenhuis maakt.
Overige verwijs- en laboratoriumbrieven kunt u de hele dag, behalve tussen 12.30 tot 13.30 uur, ophalen bij de assistente.

Verklaringen
'Ik wil een urgentieverklaring voor een (andere) woning. Hoe regel ik dat?'
'Ik ben ziek en kan niet naar de inburgeringscursus. Wat moet ik doen?'
'Ik heb mij ziek gemeld. Wat gaat de bedrijfsarts nu doen?'

Patienten komen regelmatig met dit soort vragen bij de huisarts. Zij zijn dan echter niet aan het goede adres. Daarom is de website verwijswijzerede.nl ontwikkeld. Hier vindt u veelgestelde vragen over medische verklaringen voor het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen, met korte en duidelijke verwijsantwoorden naar de juiste instanties.