Aanvragen Zorg

Door op onderstaande link te klikken komt u terecht op de website van verwijswijzer ede. Op deze website kan u voor de gemeente Ede vinden waar u terecht kan voor het aanvragen van zorg, hulpmiddelen, verklaringen en keuringen.
www.verwijswijzerede.nl

http://ede.verwijswijzer.klantsite.net/home

Regelhulp

Regelhulp is een webloket voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële ondersteuning. Het gaat om voorzieningen en ondersteuning van verschillende organisaties, zoals de gemeente, het CIZ, UWV en UWV WERKbedrijf. U kunt in Regelhulp voorzieningen aanvragen of een contactformulier invullen voor een gesprek over ondersteuning. Met één formulier, bij verschillende instanties tegelijk: www.regelhulp.nl.
http://regelhulp.nl