Urineonderzoek
Als u denkt een blaasontsteking te hebben, dan kunt u voor 11.00 uur verse urine afgeven bij de assistente.
Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat de urine in een daarvoor bestemd urinepotje wordt opgevangen.
Deze urinepotjes zijn gratis op de praktijk te verkrijgen.
Let u erop dat het potje voorzien is van naam en geboortedatum.

Voor de behandeling zijn enkele aanvullende gegevens (heeft u bijvoorbeeld koorts) nog van belang. Vraagt u dit aan de assistente.