Het electronisch patiëntendossier
Het Elektronisch patiënten dossier

Voor het inzien van een samenvatting van uw dossier op de huisartsenpost via het LSP (Landelijk Schakelpunt) is het nodig dat u toestemming geeft aan uw huisarts.
Wij kunnen dan uw gegevens ter inzage beschikbaar stellen via het LSP. Binnen deze regio kan de waarnemend huisarts dan een samenvatting uit uw dossier opvragen, op het moment dat u wordt behandeld.
Wij achten het voor de kwaliteit van uw behandeling van groot belang dat er van deze mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt.
Als u inderdaad toestemming verleent voor het uitwisselen van uw gegevens dan moet dat geregistreerd worden in uw dossier. U kunt uw toestemming kenbaar maken via een nieuwe website: www.ikgeeftoestemming.nl.

Als u geen toestemming verleent hoeft u dus niets te doen. Ook kunt u een toestemmingsformulier aan de balie bij de assistente vragen of hieronder downloaden/ Nadat u de gegevens heeft ingevuld en het formulier van een handtekening heeft voorzien kunt u het opsturen aan de praktijk of afgeven aan de balie. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.vzvz.nl.