POH-GGZ
In onze praktijk zijn 2 praktijkondersteuners op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (afgekort 'POH- GGZ') werkzaam.

U wordt door uw huisarts verwezen naar de POH-GGZ.

Wat is een POH-GGZ ?
De POH-GGZ helpt de huisarts bij het verlenen van psychische en/of psychosociale zorg. Zij werken vanuit de visie dat mens en omgeving met elkaar zijn verbonden en elkaar beĆÆnvloeden. Wanneer dit evenwicht wordt verstoord, om wat voor reden dan ook, kunt u klachten ervaren. Met deze klachten kunt u terecht bij de POH-GGZ. De POH-GGZ doet verslag in hetzelfde dossier als de huisarts, overlegt zo nodig met uw huisarts, en heeft dezelfde geheimhoudingsplicht.

Kosten
De gesprekken bij de POH-GGZ vallen onder huisartsenzorg, wat wil zeggen dat uw huisarts de regie houdt en dat deze zorg vanuit uw basisverzekering wordt vergoed. Er zijn voor u dus geen extra kosten aan verbonden.

Aanwezig op:
Vera Warmelink
Woensdag 08.00 - 17.00 uur

Nicolette Wender
Maandag 08.00-17.00