Assistentes
Bij de assistentes kunt u onder andere terecht voor injecties, uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek, het uitspuiten van oren, bloeddruk meten, bloedglucosebepaling en hemoglobinebepalingen.
In opdracht van de huisarts kunt u naar de assistente verwezen worden voor de volgende behandelingen en/of onderzoeken: Longfunctie-onderzoek Slagader- (Doppler)onderzoek, ECG (hartfilmpje), wondverzorging, zwachtelen, diabetes- (kwartaal)controle en 24 uur bloeddrukmeting.


Annemieke Hoek - Bremers

Aanwezig op:
Maandag: 08.00 - 17.00
Dinsdag: afwezig
Woensdag: afwezig
Donderdag: 08.00 - 12.30
Vrijdag: 08.00 - 17.00


Wilma de Jonge - van Roekel

Aanwezig op:
Maandag: 08.45 - 17.00
Dinsdag: 08.45 - 15.00
Woensdag: 08.00 - 17.00
Donderdag: afwezig
Vrijdag: afwezig


Corinda Buitenhuis - v.d. Pol

Aanwezig op:
Maandag: afwezig
Dinsdag: 08.00 - 17.00
Woensdag: afwezig
Donderdag: 08.00 - 17.00
Vrijdag: 08.00 - 12.00

Emmy Weerd

Aanwezig op:
Maandag: Afwezig
Dinsdag: Afwezig
Woensdag: 08.00 - 17.00
Donderdag: 08.00 - 17.00
Vrijdag: 08.00 - 17.00
Meltem Sali - Usta

Aanwezig op:
Maandag: 08.00 - 17.00
Dinsdag: 08.00 - 17.00
Woensdag: Afwezig
Donderdag: 08.00 - 17.00
Vrijdag: Afwezig